Wandelen voor Water 2018.

Simavi en Rotary organiseren ook dit jaar weer gezamenlijk de jaarlijkse sponsorloop Wandelen voor Water in de gemeenten Amersfoort en Leusden.

In 2018 is het wéér de bedoeling zoveel mogelijk geld op te halen voor drinkwater- en sanitaire projecten op scholen in Afrika,
dit keer voor scholen in Tanzania.

Let op ! 2018 is het laatste jaar van de bijdrage door de rijksoverheid, DOE DUS ALLEMAAL NOG EEN KEER MEE!!
Wij herhalen graag het succes natuurlijk van vorige jaren.

Graag willen wij u graag wijzen op de website www.rotary.nl/d1570/oostafrika. daar kunt u zien wat een geweldig resultaat de organisaties
tot nu toe hebben behaald.
Ook staat daar sinds kort het eerste verslag over de resultaten in Oeganda en dus waar het geld dat is opgehaald in het 1e jaar naar toe is gegaan.
Op dit moment wordt gewerkt in Kenia en dus volgend jaar in Tanzania.

           

————————————-

Wandelen voor Water 2016/2017
(Amersfoort, Hoogland, Vathorst en Leusden)

Door de handen ineen te slaan kun je veel bereiken. Dat bewijst het evenement ‘Wandelen voor Water’ maar weer. Veertien basisscholen uit Amersfoort en Leusden deden hieraan mee dit jaar tijdens de Avondvierdaagse, door met flessen water te wandelen voor schoon drinkwater en sanitair op basisscholen in Uganda, Kenia en Tanzania. Op 14 september 2016 liep de laatste school mee aan dit project en samen met de Rotary Clubs leverde het maar liefst ruim 76.000 euro op voor waterprojecten van Simavi en Rotary.

WANDELEN VOOR WATER AMERSFOORT 2016 BRENGT € 76.843 OP

,,Het is een mooi bedrag waar we heel trots op zijn”,  ,,Dat willen we graag communiceren naar alle deelnemers. We hopen dat scholen volgend jaar weer of ook mee gaan doen.” vertelt Roel Linn van Rotary Club Amersfoort Regio.

Wat is Wandelen voor Water? Sta je er wel eens bij stil hoe gewoon het is in Nederland om  water uit de kraan te halen voor handen wassen of om te drinken? In veel ontwikkelingslanden is dit niet zo vanzelfsprekend! Het halen van water is daar voor veel kinderen een dagtaak.
Wandelen voor Water doet hier iets aan.

Wandelen voor Water is een landelijke sponsorloop die jaarlijks georganiseerd wordt. Scholieren van de groepen 7 en 8 lopen zes kilometer (gemiddelde afstand die kinderen in ontwikkelingslanden moeten lopen voor water) met een rugzak met water op hun rug. Zij ervaren daarmee de dagelijkse realiteit van hun leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden. Voorafgaand aan het evenement krijgen de leerlingen een gastles over water in Nederland en de waterproblematiek in de wereld.

De combinatie tussen gastles (informeren), de loop (ervaring en prestatie) en sponsoring (tegenprestatie) maakt dit evenement
erg sterk voor de leerlingen, docenten, ouders en betrokkenen.

Samenwerking tussen de Avondvierdaagse, Rotary en Simavi

In 2015 is voor het eerst een combinatie gemaakt tussen Wandelen voor Water en de Avondvierdaagse. Deze combinatie bleek heel succesvol. In Amersfoort en Leusden samen werd een bedrag opgehaald van 42.000 euro. Daarvoor hebben we 4 scholen in Ghana kunnen helpen. Fantastisch!

Voor de editie van Wandelen voor Water 2016 in Amersfoort en Leusden, werken de Avondvierdaagse (Wandelverenigingen Amersfoort, Hoogland, Vathorst en Leusden), Simavi en de Rotaryclubs Amersfoort-Regio en Amersfoort-Stad, Amersfoort en Leusden weer samen. Het is ook nu weer de bedoeling zoveel mogelijk geld in te zamelen om daarmee scholen in Kenia, Tanzania en Oeganda van drinkwater en sanitair te voorzien. Voor elke 10.000,- euro die wordt opgehaald kan één school worden voorzien van water en sanitaire installaties. Om dit doel te bereiken staat dit jaar weer 1 van de dagen van de Avondvierdaagse in het teken van Wandelen voor Water. De Avondvierdaagse wordt in de verschillende plaatsen in mei en juni gelopen.

Doen u en uw leerlingen ook mee met de Avondvierdaagse? Geef uw school dan ook op om op mee te doen met Wandelen voor Water 2016.
Hierdoor krijgt de Avondvierdaagse een extra bijzondere betekenis.

Uiteraard kunnen ook de lagere groepen ook meedoen aan dit evenement. Immers: hoe meer kinderen voor water willen lopen en meedoen aan de sponsoractie, hoe beter. Deze groepen krijgen wel een rugzakje maar hoeven niet per se met water te lopen.

Wat levert deelname op voor uw school:

–          De leerlingen verplaatsen zich een dag in het leven van een kind in een ontwikkelingsland en ervaren hoe het is om voor water te moeten lopen

–          Op een leuke manier wordt inzicht geboden aan leerlingen in het mondiale watervraagstuk

–          Iedere deelnemende leerling ontvangt een gratis rugzak en brochure

–          Iedere klas ontvangt posters, vlaggenlijnen, een watermeter en een bedankcertificaat

–          Per klas wordt een gastles gegeven door een waterprofessional/docent op het juiste niveau.

Hoe zamelen we een zo groot mogelijk bedrag in?

Het uiteindelijke bedrag dat naar de scholen in Afrika gaat bestaat uit 3 delen:

  1. Het bedrag dat de kinderen door sponsoring bij elkaar hebben gebracht
  2. Bijdragen van derden, zoals bedrijven, gemeenten en Rotaryclubs
  3. Medefinanciering door de overheid. De som van beide bovenstaande bedragen wordt met 80% verhoogd!

In 2015 leverde dit landelijk met 35.000 leerlingen € 1,2 miljoen op. In Amersfoort en Leusden werd er € 42.000 opgehaald!
Een mooie prestatie waar we erg trots op zijn.

            

Hoe schrijft u zich in?

Simavi organiseert de deelnemersadministratie. Wil uw school meedoen met Wandelen voor Water tijdens de Avondvierdaagse in Amersfoort, Hoogland, Vathorst of Leusden? Schrijf u dan nu in via www.simavi.nl/wandelenvoorwater.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Sandra van der Willigen of via telnr. 023-5530380

Meer informatie:

Voor meer informatie over het evenement of over het project waarvoor gelopen wordt of waarvoor gelopen is,
kunt u terecht op www.simavi.nl/wandelenvoorwater