Calamiteiten.

Afgelopen jaren, hebben we wel eens te maken gehad met een calamiteit (slecht weer) of een dreigend weerbeeld.

Vanaf nu geven wij elk jaar nu een formulier uit en maken we ook op deze website kenbaar wat hier de “regels” voor zijn.
In de basis geldt, dat alleen regen, géén calamiteit is, … onweer en bliksem wel.

Wij zullen de weersituatie altijd nauwlettend volgen en hier een beslissing over nemen, de uiteindelijke beslissingen hierover kunt u dan vinden op onze website en zullen wij direct bekend maken via via social media zoals, Twitter en Facebook.

Als wij denken dat er geen gevaarlijk weer is, zullen wij de A4D van start laten gaan, zodra de lopers het veld verlaten hebben en er dreigt toch gevaar of hevige regenval, dan is het aan de lopers/ scholen om terug te keren of naar huis te gaan, hierbij is het aan te raden om via de bestaande punten van de route terug te keren, onze mensen blijven staan om u veilig over te laten steken.

Meld u centraal af bij onze contactpersoon, Gerard Jansen, hij is bij de Paardensport op de Engweg aanwezig, zijn mobiele nummer is via de mail kenbaar gemaakt en kunt u evt. ook opvragen via mail bij de PRC.

Nood scenario.

Afgelopen jaren, hebben we te maken gehad met een kans op gevaarlijk weer tijdens de A4D op de vrijdagavond.

Vanaf het jaar 2017 hebben wij nu dan ook een noodscenario klaar liggen, wij zullen onze mogelijke keuze en daarbij behorende info uiterlijk op donderdagavond kenbaar maken.
De keuze voor het nood scenario geldt alléén voor de vrijdagavond, op alle andere avonden zullen wij bij dreigend slecht weer, vroegtijdig af lassen.

De definitieve keuze voor uitvoering van de noodscenario, zal dan op vrijdagochtend 10:00 uur via onze website en Social media bekend worden gemaakt.

Calamiteiten plan. ( volgt als nodig ) 

De avondvierdaagse Hoogland is met betalende lopers de tweede organisatie binnen de SGWB. In 2016 liepen bijna 3500 betalende wandelaars mee.
Hier komen de niet betalende wandelaars en begeleiders, zo’n >1000 bij.
De afstanden die tijdens de avond4daagse kunnen worden gelopen zijn 5, 10 en 15 kilometer.

Het organiseren van een evenement waar een grote groep zich verplaatst, brengt (onvoorziene) risico’s met zich mee.
Met het plan hopen we de risico’s te voorkomen en mochten ze onverhoopt optreden tot het minimale risico te beperken.

Wilt u het gehele calamiteiten plan inzien download dan onderstaand PDF bestand.

calamiteitenplan_website