De school/groep die de ECO Trofee 2023 had verdiend waren: De Kosmonautjes

 

Een nieuw tijdperk, een nieuwe prijs:        ” De Eco-trofee

Als organisatie hebben we altijd de “gouden prullenbak” uitgereikt aan de groep die de meeste afval inleverde. Deze prijs diende als aanmoediging om ervoor te zorgen dat mensen zo min mogelijk afval op de grond gooiden.

Echter, na zorgvuldige overweging hebben we besloten om deze prijs te veranderen naar een eco-trofee voor de groep die het minste afval produceert. We willen graag onze redenen met jullie delen waarom we deze verandering willen doorvoeren.

Allereerst worden we steeds meer geconfronteerd met eisen vanuit de overheid met betrekking tot ecologisch verantwoorde evenementen. Deze eisen zijn opgenomen in de vergunningsvoorschriften die we dienen na te leven. Als verantwoordelijke organisatie willen we graag aan deze verwachtingen voldoen.
In de huidige tijd zien we dat de “gouden prullenbak” niet meer past bij dit streven. We willen ons richten op het minimaliseren van afval en het stimuleren van bewuste keuzes bij de deelnemers. Dit betekent dat we graag willen bevorderen dat mensen zo min mogelijk afval makende producten meenemen, zoals herbruikbare bidons en lunchtrommels. Bovendien willen we aanmoedigen dat het geproduceerde afval mee naar huis wordt genomen om daar op de juiste wijze te worden gescheiden. Op dit moment wordt al het afval bij ons evenement op één hoop gegooid, zonder scheiding. Er zal nog wel een kliko staan voor het beetje afval dat er wel is, wij gaan ervan uit, dat het beetje afval dat er is en niet meegenomen wordt, hierin beland en nog steeds niet op straat.

Tot slot willen we met deze verandering ook een nieuwe start maken voor scholen en groepen. De resultaten van voorgaande jaren tellen niet meer mee, zodat iedereen met een schone lei kan beginnen. We hopen dat dit de motivatie en betrokkenheid bij het verminderen van afval zal vergroten.
We hopen op jullie begrip en enthousiaste ondersteuning bij deze verandering.

Samen kunnen we een positieve impact hebben op ons evenement en het milieu.
We zullen daarom ook minder afvaltasjes verstekken, deze zijn overigens wel biologisch afbreekbaar.

Mocht je vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan staan we altijd open voor een berichtje.