Disclaimer.

PRC A4d Hoogland, hierna te noemen Avondvierdaagse Hoogland, verleent u hierbij toegang tot www.avondvierdaagsehoogland.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciĆ«le doeleinden.

Avondvierdaagse Hoogland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Avondvierdaagse Hoogland spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Avondvierdaagse Hoogland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Avondvierdaagse Hoogland.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen mag enkel voor eigen gebruik en is voor commercieel gebruik niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Avondvierdaagse Hoogland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens gedeeltelijk via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

.
Hier zijn de bepalingen van de SGWB Avondvierdaagse te downloaden als pdf bestand. Hier staat alles in vermeld vwb leeftijden, afstanden, inschrijfgeld, verplichtingen en verboden en wat over persoonsgegevens en wettelijke aansprakelijkheid.

Bepalingen SGWB-Avondvierdaagse 2022